contact
 
index
 
 
   
ระเบียบข้อคับต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษาของ มธ.
rolex daytona 40mm replika saat
tiktok takipçi satın al
Click here
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
Online kayıt duyurusu, 2. dönem, 2019 akademik yılı  , Uluslararası Ticaret Adli Ekonomi Projesi ile okumak için tıklayınız. Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Thammasat Üniversitesi almaya devam edecek 2019 akademik yılının ikinci dönemindeders özelliklerini öğrenmekwww.reg.tu.ac.th adresinden kayıt olun Program ve detaylar aşağıdaki gibidir:Ders özellikleri kayıt takvimi, 2. dönem, akademik yıl 252    aktivite takvim Not
1. Kurs özelliklerini kaydedin
www.reg.tu.ac.th
Tarih 7-10 Ocak 2020 -Öğrencilerin ders kayıt ücreti ödeme belgesini 7-10 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında Siam Commercial Bank gişesine yatırarak getirmeleri gerekmektedir, aksi takdirde kayıt eksik sayılacaktır (bkz. sayfa 4).
2. Açılış günü 13 Ocak 2020 Dönem kapanışı : 10 Mayıs 2020
3. จดทะเบียนฯ ล่าช้า และจดทะเบียนเพิ่ม-ถอน ที่ www.reg.tu.ac.th โดยวิชาที่ถอนไม่ปรากฏในระเบียน วันที่ 20-22 มกราคม 2563 - นักศึกษาจะต้องนำใบแจ้งการชำระเงินค่าจดทะเบียนลักษณะวิชาไปชำระเงินด้วยวิธีนำฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่ธนาคารไทยพานิชย์ ภายในวันที่ 20-22 มกราคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าการจดทะเบียนไม่สมบูรณ์
- ชำระค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวันวันที่ 20 มกราคม 2563 ไม่นับวันหยุดราชการ
4. กำหนดการแจ้งจบการศึกษา/การรักษาสถานภาพการศึกษา/การลาพักการศึกษา วันที่ 13 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 1. การแจ้งจบการศึกษา  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้จะต้องแจ้งจบที่ www.reg.tu.ac.thตามวันที่กำหนดเมื่อนักศึกษาดำเนินการแจ้งจบการศึกษาในระบบสำนักทะเบียนเรียบร้อย และต้องนำเอกสารแจ้งยืนยันการแจ้งจบ + แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร (Download ที่ www.title@econ.tu.ac.thหัวข้อ“แบบฟอร์มต่างๆ”มาส่งให้โครงการตามกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
2. การรักษาสถานภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงหน่วยกิตครบตามหลักสูตรแล้วจะต้องไปชำระเงินที่งานการเงินตึกโดม ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จรับเงินมายื่นพร้อมคำร้องรักษาสถานภาพการศึกษาที่โครงการฯ ตามวันที่กำหนด
3. การลาพักการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังลงหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตรแต่มีความประสงค์ที่จะขอลาพักการศึกษาจะต้องไปชำระเงินที่งานการเงินตึกโดม ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จรับเงินมายื่นพร้อมคำร้องรักษาสถานภาพการศึกษาที่โครงการฯ ตามวันที่กำหนด
5. ช่วงเพิ่ม-ถอน ลักษณะวิชา โดยวิชาที่ขอถอนจะได้บันทึกWในระเบียน วันที่ 17 มีนาคม – 21 เมษายน 2563  ดำเนินการในระบบที่ www.reg.tu.ac.thและอีเมลแจ้งโครงการ
6. วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  
Click here
ประกาศหยุดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ มีนโยบายหยุดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ในปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563 
Click here
ประกาศกำหนดการอบรม

Schedule a training session on "Guidelines for data collection for research and the formatting of thesis publishing and independent research" 
 


8.30 - 9.00 a.m. Saturday, March 24, 2018 from 8:30 a.m. - 4:00 p.m.
at the Main Conference Room, 5th Floor, Faculty of Economics.
Thammasat University, Tha Prachan

 

Register in front of the meeting room and receive documents (only those who have already paid for the documents)
for those who are not registered. can attend training but will not receive the documents due to the large number of documents and takes time to produce We apologize for the inconvenience.)

9.00 - 9.10
Opening of the seminar by
Assistant Professor Dr. Jaruprapa Rakphong (Project Director)

 9:10 to 12:00 pm.
"The collection of statistical data. and interviews for research” by
Associate Professor Dr. Niramon Suthumkit,
Ajarn Dr. Supruit Thawornyutt
(Lecturer, Faculty of Economics)

12.00 - 13.00
Lunch

13.00 - 16.00
“Thesis Reference Writing Method and Formatting the Thesis Book Using Template” by
Khun Korawan Devacha (Thammasat University Library)

4:00 p.m.
Director of the seminar closes

Check List Click 

Click here
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
ดูคู่มือและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่   

Kürtaj Doktoru Ankara Kızlık Zarı Dikimi Fiyatı Ankara Labioplasti Ankara Vajinoplasti Ankara Rinoplasti Ankara Lazer Epilasyon Ankara

Click here
ประกาศ กำหนดการแจ้งจบ ภาค 1/2560
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศกำหนดการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 
Click here
ประกาศจดทะเบียน ภาค1/2560
ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th เท่านั้น 

คลิ๊กเพื่ออ่าน กำหนดการและรายละเอียด 


Click here
ประกาศ สอบประมวลวิชาประจำปี พ.ศ. 2560
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลฯ ครั้งที่ 2/2560 

คลิ๊กเพื่ออ่าน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ครั้งที่ 2/2560

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลฯ ครั้งที่ 1/2560 

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ครั้งที่ 1/2560

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ


คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบประมวลวิชา


คลิ๊ก Download แบบฟอร์ม
Click here
ประกาศ Workshop Thesis/IS
นักศึกษารุ่น 1- 2 ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop Thesis/IS 
โดยความร่วมมือของโครงการฯ และคณะนิติศาสตร์ 
ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560  
ณ โรงแรม Centara Pattaya Hotel (2 วัน 1 คืน) Swiss Replica Watches
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560  เวลา 16.00 น.
 
***กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่เกิน 1,000 บาท***
 
Click here
ประกาศจดทะเบียนภาคฤดูร้อน/2559
กำหนดการสมัครระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2560 

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ
Download บัตรจดทะเบียน
Click here
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ IC Professional Training
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท ฟิลลิป แค๊ปปิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ขอบเขตการทำงานของผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant - IC) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
The 11th International Conference on Thailand Econometric Society

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านที่นี่

 
Click here
The 6th International Conference on Asian Economic Development
ข่าวประชาสัมพันธ์ replica watches
เรื่อง การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านที่นี่
Click here
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Madrid System กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเรื่อง
"Madrid System กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ที่นี่

Click here
กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คลิ๊กเพื่ออ่าน

Click here
กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระภาค 2 และ ภาค 3 ปีการศึกษา 2559

คลิ๊กเพื่ออ่าน

Click here
ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศจดทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับ นักศึกษารุ่น 1-3 รุ่น 4-5  และรุ่น 6

Download  บัตรจดทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


Download  ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Gradeoneclone


Click here
ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ

 คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2559) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก

www.watchesclocks.me

Click here
ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องในวันซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 จากวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2559 เป็นดังนี้

วันซ้อม
ซ้อมรวม วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
 
วันพิธี 
กลุ่มที่ 1-2 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มที่ 3-5 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

โครงการฯ จึงของดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 6 และ 13 พฤศจิกายน และเรียนตามปกติในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยมีกำหนดการเรียนชดเชย ดังนี้

ชดเชยแทนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
TR621 วันอาทิตย์ที่  30 ต.ค.  เวลา  13.00 - 16.00 น. (ห้อง 203)
TR734 วันอาทิตย์ที่  16 ต.ค.  เวลา  09.00 - 12.00 น. (ห้อง 204)
TR794 วันอังคารที่   15 พ.ย.  เวลา  18.00 - 21.00 น. (ห้อง 303)


ชดเชยแทนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
TR621 วันอาทิตย์ที่  20 พ.ย.  เวลา  13.00 - 16.00 น. (ห้อง 203)
TR734 วันเสาร์ที่       19 พ.ย.  เวลา  09.00 - 12.00 น. (ห้อง 303)
TR794 วันอังคารที่   22 พ.ย. เวลา  18.00 - 21.00 น. (ห้อง 303)


สำหรับวิชา TR736 จะประกาศให้ทราบภายหลัง


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศ กำหนดซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
 
Click here
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com