contact
 
index
 
 
   
ประกาศ เวลาบรรยายรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ การจดทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
บัตรจดทะเบียน
Click here
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการเขียนทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
Araştırma Yönetimi Bölümü Tez çalışmasının yayınlanması ve bağımsız araştırma için makaleler yazmak için bir eğitim programı oluşturun. Perşembe günü Eylül 4 , 2014 dan 08:30 sabah kadar Jid de 04:00 akşam saat, Setthabutr Odası (LT.1), Kanunlar Fakültesi. Thammasat Üniversitesi (Tha Prachan) İlgilenen herhangi bir öğrenci var mı?  Formu indirin ve şahsen başvurun. Daha fazla bilgi için  29 Ağustos 2014  Cuma gününe kadar

 Click here
ประกาศเลื่อนวันสอบประมวลครั้งที่ 3/2557
Duyuru, sınav oturumlarını erteledi. Bölgeler 3/2014

olarak öğrencilere sınavın sağlanacağını bildirdi . 3/ 2557 27 Temmuz 2557 Pazar Saat 9:00 - 12:00 arası Ama O Günden Beri SAİK , Veliaht , Prens , Veliaht Ankara DIŞ Kliniği , Prens Of Siam Altın Dökerek Törenin Başkanlığına Geldi Döküm. Üniversiteye merdiveni implant 80yılentören ilçe futbol TU . Thaprachan heyetiresmi benim 

proje , bu yüzden sınav zamanını erteleyelim. Kurs 3/2014 , 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü saat 9.00-12.00'de

Lütfen etrafta dolaşmayı unutmayın. kuyu

çoğaltma Hublot saatler
iyi Hublot çoğaltma
sahte Hublot saatler Hublot çoğaltma uk
hublot replica swiss
cheap replica hublot
replica hublot big bang

Click here
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รุ่น 4 ทำรายงานวิชา กค 601 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
***NEW***

กำหนดส่งรายงาน ไม่เกินวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น.


Click here
ประกาศกำหนดจัดงานฉลองบัณฑิตปีการศึกษา 2556
***NEW***
สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มีกำหนดจัดงานฉลองบัณฑิตปีการศึกษา 2556 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 – 22.00 น. ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี  

รูปแบบงานจะเป็น “สระ-อา”
Click here
แจ้งสถานที่สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 2/2557
replicareplica***NEW***

กำหนดการสอบประมวลครั้งที่ 2/2557

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ศ 205 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศเรื่อง
1. ข้อปฏิบัติในการสอบประมวล
2. กำหนดการสอบประมวลวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
Click here
ข้อปฏิบัติในการสอบประมวลวิชา

Swiss Replica Watches

Click here
กำหนดการสอบประมวลวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
***NEW***

Discount Hermes Handbags

Click here
ประกาศ โครงการฯ ของดติดต่อราชการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557
ด้วย โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) และโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE) จะจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
Click here
แบบสอบถามความต้องการเลือกเรียน วิชาเลือก ที่สนใจศึกษา จำนวน 3 วิชา ในภาค 1/2557
  1. ประกาศสำหรับ นักศึกษารุ่น 3/2556
     

กรุณาตอบแบบสอบถามความต้องการในการเลือกวิชาเลือก สำหรับเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ค่ะ จำนวน 3 วิชา นะค่ะ

เมื่อเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับโครงการฯ ทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th
ขอบคุณค่ะ

replica watches
Click here
กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
Click here
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกุล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th หรือโทร. 02-7273365-66 และ 3378
Click here
ประกาศ สำหรับนักศึกษา รุ่น 4 สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้แล้ว
ประกาศ
 
สำหรับ นักศึกษา รุ่น 4/2557 สามารถรับบัตรนักศึกษา (ตัวจริง) ได้ ในวันที่ 29 พฤภาคม 2557 เวลา 17.00 -18.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ โดย....
 
Click here
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาจัดการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre Course) สำหรับนักศึกษา รุ่น 4/2557 ตามปกติ
         เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเวลานี้ ซึ่ง คสช.ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 น. เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อประกาศ คสช. และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของอาจารย์และนักศึกษา โครงการฯ จึงได้เลื่อนเวลาจัดการเรียนการสอน วิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษารุ่นในทุกวันพุธ (วิชากฎหมายฯ) และทุกวันพฤหัสบดี (วิชาเศรษฐศาสตร์ฯ)  เป็น 18.00-20.30 น. นั้น 

         บัดนี้ คสช. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน เป็น หลังเวลา 0.00 - 4.00 น. โครงการฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น กลับมาเป็นเวลาปกติตามเดิม คือ เริ่มเรียน 18.00-21.00 น. และ พักเบรค เวลา 19.30 น. 

         
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
Make up Class วิชา กค 602 Principal of Economics (วิชาเสริมพื้นฐาน)
          เนื่องด้วย คสช. ประกาศกฏอัยการศึก ยึดอำนาจจากรัฐบาล (รัฐประหาร) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ทำให้ โครงการฯ ต้องยกเลิกชั้นเรียนวิชา กค 602 Principal of Economics เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา

          โครงการฯ จึงขอแจ้งวันเวลา Make up Class (เรียนชดเชย) วิชา กค 602 Principal of Economics   ค8nv8คคือ
Click here
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4)
Click here
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4) ปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
Click here
ประกาศหน่วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4/2557)
***NEW***
Click here
กำหนดการขอแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2556
***NEW***

Best Replica Cartier Watches

Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com