contact
 
index
 
 
   
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการเขียนทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
กองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

นักศึกษาท่านใดสนใจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Click here
ประกาศเลื่อนวันสอบประมวลครั้งที่ 3/2557
Announcement postponed examination sessions. regions 3/2557

as notified students that the examination will be provided. 3 / 2557 on Sunday, 27 July 2557 at 9:00 to 12:00 Pm, but since that day HRH Crown Prince Crown Prince of Siam has come to preside over the ceremony, pouring gold casting. ladder to the University 80 years at the ceremonial county football TU . Thaprachan delegation is of the official my

project , so let's postpone the examination time. course 3/2557 is on Saturday, 26 July 2557 at 9.00-12.00

Please be sure to walk around. well

replica hublot watches
best hublot replica
fake hublot watches
hublot replica swiss
cheap replica hublot
replica hublot big bang
hublot replica uk

Click here
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รุ่น 4 ทำรายงานวิชา กค 601 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
***NEW***

กำหนดส่งรายงาน ไม่เกินวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น.


Click here
ประกาศกำหนดจัดงานฉลองบัณฑิตปีการศึกษา 2556
***NEW***
สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มีกำหนดจัดงานฉลองบัณฑิตปีการศึกษา 2556 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 – 22.00 น. ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี  

รูปแบบงานจะเป็น “สระ-อา”
Click here
แจ้งสถานที่สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 2/2557
replicareplica***NEW***

กำหนดการสอบประมวลครั้งที่ 2/2557

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ศ 205 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศเรื่อง
1. ข้อปฏิบัติในการสอบประมวล
2. กำหนดการสอบประมวลวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
Click here
ข้อปฏิบัติในการสอบประมวลวิชา

Swiss Replica Watches

Click here
กำหนดการสอบประมวลวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
***NEW***

Discount Hermes Handbags

Click here
ประกาศ โครงการฯ ของดติดต่อราชการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557
ด้วย โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) และโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE) จะจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
Click here
แบบสอบถามความต้องการเลือกเรียน วิชาเลือก ที่สนใจศึกษา จำนวน 3 วิชา ในภาค 1/2557
  1. ประกาศสำหรับ นักศึกษารุ่น 3/2556
     

กรุณาตอบแบบสอบถามความต้องการในการเลือกวิชาเลือก สำหรับเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ค่ะ จำนวน 3 วิชา นะค่ะ

เมื่อเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับโครงการฯ ทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th
ขอบคุณค่ะ
Click here
กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
Click here
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกุล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th หรือโทร. 02-7273365-66 และ 3378
Click here
ประกาศ สำหรับนักศึกษา รุ่น 4 สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้แล้ว
ประกาศ
 
          สำหรับ นักศึกษา รุ่น 4/2557 สามารถรับบัตรนักศึกษา (ตัวจริง) ได้ ในวันที่ 29 พฤภาคม 2557 เวลา 17.00 -18.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
 
โดย....
Click here
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาจัดการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre Course) สำหรับนักศึกษา รุ่น 4/2557 ตามปกติ
         เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเวลานี้ ซึ่ง คสช.ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 น. เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อประกาศ คสช. และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของอาจารย์และนักศึกษา โครงการฯ จึงได้เลื่อนเวลาจัดการเรียนการสอน วิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษารุ่นในทุกวันพุธ (วิชากฎหมายฯ) และทุกวันพฤหัสบดี (วิชาเศรษฐศาสตร์ฯ)  เป็น 18.00-20.30 น. นั้น 

         บัดนี้ คสช. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน เป็น หลังเวลา 0.00 - 4.00 น. โครงการฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น กลับมาเป็นเวลาปกติตามเดิม คือ เริ่มเรียน 18.00-21.00 น. และ พักเบรค เวลา 19.30 น. 

         
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
Make up Class วิชา กค 602 Principal of Economics (วิชาเสริมพื้นฐาน)
          เนื่องด้วย คสช. ประกาศกฏอัยการศึก ยึดอำนาจจากรัฐบาล (รัฐประหาร) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ทำให้ โครงการฯ ต้องยกเลิกชั้นเรียนวิชา กค 602 Principal of Economics เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา

          โครงการฯ จึงขอแจ้งวันเวลา Make up Class (เรียนชดเชย) วิชา กค 602 Principal of Economics   ค8nv8คคือ
Click here
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4)
Click here
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4) ปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
Click here
ประกาศหน่วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4/2557)
***NEW***
Click here
กำหนดการขอแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2556
***NEW***

Best Replica Cartier Watches

Click here
ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
Click here
กำหนดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ_2556
***NEW***
Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com