contact
 
index
 
 
   
ประกาศ สำหรับนักศึกษา รุ่น 4 สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้แล้ว
ประกาศ
 
          สำหรับ นักศึกษา รุ่น 4/2557 สามารถรับบัตรนักศึกษา (ตัวจริง) ได้ ในวันที่ 29 พฤภาคม 2557 เวลา 17.00 -18.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
 
โดย....
Click here
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาจัดการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre Course) สำหรับนักศึกษา รุ่น 4/2557 ตามปกติ
         เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเวลานี้ ซึ่ง คสช.ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 น. เพื่อไม่ให้เป็นการขัดต่อประกาศ คสช. และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของอาจารย์และนักศึกษา โครงการฯ จึงได้เลื่อนเวลาจัดการเรียนการสอน วิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษารุ่นในทุกวันพุธ (วิชากฎหมายฯ) และทุกวันพฤหัสบดี (วิชาเศรษฐศาสตร์ฯ)  เป็น 18.00-20.30 น. นั้น 

         บัดนี้ คสช. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน เป็น หลังเวลา 0.00 - 4.00 น. โครงการฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น กลับมาเป็นเวลาปกติตามเดิม คือ เริ่มเรียน 18.00-21.00 น. และ พักเบรค เวลา 19.30 น. 

         
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
Make up Class วิชา กค 602 Principal of Economics (วิชาเสริมพื้นฐาน)
          เนื่องด้วย คสช. ประกาศกฏอัยการศึก ยึดอำนาจจากรัฐบาล (รัฐประหาร) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ทำให้ โครงการฯ ต้องยกเลิกชั้นเรียนวิชา กค 602 Principal of Economics เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา

          โครงการฯ จึงขอแจ้งวันเวลา Make up Class (เรียนชดเชย) วิชา กค 602 Principal of Economics   ค8nv8คคือ
Click here
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4)
Click here
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4) ปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
Click here
ประกาศหน่วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่น 4/2557)
***NEW***
Click here
กำหนดการขอแจ้งจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2556
***NEW***

Best Replica Cartier Watches

Click here
ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
Click here
กำหนดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ_2556
***NEW***
Click here
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557
Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Click here
ข้อมูลคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ Up Date
รายชื่อคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 
Click here
การลาพักการศึกษา และการรักษาสถานภาพนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ไม่จดทะเบียนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ให้ดำเนินการขอลาพักการศึกษา หรือรักษาสถานภาพนักศึกษา แล้วแต่กรณี

ช่วงการชำระเงิน และยื่นคำร้องขอลาพักฯ/รักษาสถานภาพฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 *****NEW*****
Click here
ตารางบรรยาย ภาค 2/2556
Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2557
Click here
การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในต่างประเทศ
The Law and Economics of International Trade has supported research grants to cisco students projects. , in bringing research results presented abroad.  
Click here
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

The economics of international trade law. Orientation for new students held
the 3rd annual 2556 during 23 - 24 March 2556 in Knowledge Park. College of Innovative Education. Thammasat Center., Pattaya, Chonburi.รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี

Click here
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ที่จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โครงการโซล่าฟาร์มและศูนย์เรียนรู้โซล่าฟาร์ม ของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด และ ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
Click here
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี 
Click here
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชลบุรี
 โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่3-4กันยายน 2554 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัดจังหวัดชลบุรี 

audemars piguet royal oak offshore diver replica miu miu replica bags rolex replica rolex project x designs replica audemars piguet grand prix replica rado ceramica replica blancpain l-evolution replica oris williams f1 replica roger dubuis replica replica emporio armani watches

Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com